Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Καραμήτσος 11 Σεπτεμβρίου 2010
Karl-Heinz Cortrie GmbH - Auction No. 60. Sep. 4 & 9, 2010
Heinrich Koehler Auktionen - Special Auction Berlin, #341, Sep. 18, 2010
Raritan Stamps - Auction  45, Sep. 17-18, 2010
Lugdunum - Auction 74, Sep. 20, 2010
Heinrich Koehler Auktionen - Auction 341-2, Sep. 21 -25 , 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου