Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Hellas 2012 catalog in 4 Volumes

Four bilingual (Greek & English), full colour volumes (1263 pages in total). 
Volume I:   Stamp Catalogue and Postal History 1861-1959 
Volume II:  Stamp Catalogue and Postal History 1960-2011 
Volume III: New Territories and cancellations
Volume IV: Air mail - First and special flights

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου