Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Διεθνείς Δημοπρασίες Μάρτιος Απρίλιος 2012

Heinrich Köhler Auktion 21.-24. März 2012
33. Darmstädter Briefmarken & Münzauktion31. März 2012
Karamitsos Auction 426 1 April 2012
Karamitsos Auction 427 Seven Hills 1 April 2012
41. Gebotsauktion Badische Briefmarken GmbH3. April 2012
31. Hettinger Auktion4. April 2012
Vlastos Auction 274 21 April 2012  
Athens Auction 3 21 April 2012
Christopher Gaertner Auction 12-14 Mai 2012
Gert Müller GmbH & Co. KG 18-19 Mai 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου